logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  Titulná stránka  »  Kontakné body

Kontaktné body 

Kontaktný bod

Sapa Profily, a.s.
Na Vartičke 7, 96501 Žiar nad Hronom

kontaktná osoba: Doc. Ing. Milan Škrobian, CSc.
t.č.: +421456015016
email: milan.skrobian@sapagroup.com

Kontaktný bod

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Priemyselná 12, 96503 Žiar nad Hronom

kontaktná osoba: Ing. Andrej Véber
t.č.:+4216015504
email: andrej.veber@fagorederlan.sk

Kontaktný bod

THERMOSOLAR Žiar, s.r.o.
Na vartičke 14, 96501 Žiar nad Hronom

kontaktná osoba: Ing. Alfréd Gottas
t.č.: +421456016000
email: gottas@thermosolar.sk

Kontaktný bod

ZSNP, a.s. - závod Finalcast
Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom

kontaktná osoba: Ing. Miroslav Rybársky
t.č.: +421456012303
email: rybarsky.miroslav@zsnp.sk

Kontaktný bod

Illichmann Castalloy, s.r.o.
Partizánska 8, 966 81 Žarnovica

kontaktná osoba: Ing. Zdenko Šoučík
t.č.: +421903506873
email: soucikz@illichmann.sk

Kontaktný bod

Mikromat, s.r.o.
Pod Strážami 3, 96001 Zvolen

kontaktná osoba: Ing, Pavol Jančo
t.č.: +421455326027
email: janco@mikromat.sk

Kontaktný bod

ALACO, s.r.o.
Priemyselná 873, 96601 Hliník nad Hronom

kontaktná osoba: Ing. Ladislav Andrášik
t.č.: +421456762455
email: landrasik@alaco.sk

Kontaktný bod

TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT SAV
Dúbravská cesta 9, 841 13, Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Katarína Mullerová
t.č.:+421254435058
email: mullerova.katarina@savba.sk

kontaktná osoba: Dr.Ing. František Simančík
t.č.: +421244254751
email: ummssima@savba.sk

Kontaktný bod

ESOX-PLAST, s.r.o
Uhorská Ves 170,  03203 Liptovský Ján

kontaktná osoba: Ing. Katarína Multáňová
t.č.: +421904329895
email: multanovak@esox.sk

ESOX, spol. s r.o.
Uhorská Ves 171,  03203 Liptovský Ján

kontaktná osoba: Ing. Tibor Tekeľ
t.č.: +421 44 5207160 / Mob: +421 903 500717
email: tekelesox.sk

Kontaktný bod

TUBAPACK, a.s.
Priemyselná 12, 96501 Žiar nad Hronom

kontaktná osoba: Ing. Jozef Túri
t.č.: +4214918180701
email: jozef.turi@tubapack.sk

Kontaktný bod

INOVAL, detašované pracovisko ÚMMS SAV
Priemyselná 12, Ladomerská Vieska 96501, okr. Žiar nad Hronom

kontaktná osoba: Ing. Peter Oslanec, PhD.
t.č.: +421456716085
email: ummsoslo@savba.sk

Kontaktný bod

SPINEA, s.r.o.
Okrajová 33, 080 05 Prešov
kontaktná osoba: Ing. Marián Popčák
t.č.: +421517700155
email: marian.popcak@spinea.sk

 


 

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR