logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  Kontaktné údaje

Kontaktné údaje 

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02  Bratislava - Nové Mesto
Slovenská republika

Tel: 02-44254 751
Fax: 02-44253301
E-mail: ummssekr@savba.sk
web: http://www.umms.sav.sk


Adresa detašovaného pracoviska INOVAL

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
detašované pracovisko INOVAL
Priemyselná 12
Ladomerská Vieska
okres  Žiar nad Hronom
96501
Slovenská republika

Kontaktná osoba
: Ing. Peter Oslanec, Ph.D.
Tel: 045-60 15 063
mobil: 0905862612


Zobrazit INOVAL na väčšej mape

 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR