logo Mapa webu  |  Kontakt  |  i-net   
 
  
 
inoval
  Hlavná stránka  »  ÚVOD   »  O projekte INOVAL  »  Infraštruktúra

Infraštruktúra centra Inoval 

Infraštruktúra centra  INOVAL

Pre úspešnú realizáciu aktivít a  dosiahnutie stanovených cieľov bude slúžiť nasledujúca infraštruktúra centra:

Charakterizačné laboratóriá:
  • deformačné a mechanické skúšky,

- stroj na tepelno-deformačné skúšky s rýchlosťou deformácie 1 m.s-1 a povrchovou teplotou až do 1000°C

  • štruktúrne analýzy,
- rozbrusovacia píla na metalografické vzorky
- zalievací lis na metalografické vzorky
- brúska/leštička na metalografické vzorky
- mikrotvrdomer
- digestor
Technologické laboratóriá:
  • oddelenie 3D-technológií a rapid prototyping,
- 3D-skener, 3D-tlačiareň,
- Vákuová pec na odlievanie vosku a silikónu
- CNC obrábacie centrum
- Voskové laboratórium - voskový a plastový nastrekovač, sušiareň modelov, voskovacia vaňa
- Softvér Solid CAM/Solid Works
  • oddelenie odlievania, oddelenie tepelného spracovania.
- indukčná pec na odlievanie kovu
- pece na nízkoteplotné tepelné spracovanie (do 250°C)
- pece na vysokoteplotné tepelné spracovanie (do 1300°C) a vytavovanie škrupín
 
pixel pixel  
Poďakovanie 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 
INOVAL v skratke 

Druh projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

1. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220034

Doba realizácie: 01/2010 - 12/2011

2. ETAPA BUDOVANIA

ITMS: 26220220154 - vytvorenie Kompetenčného centa na priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Doba realizácie: 07/2011 - 06/2015

ITMS: 26210120014 - dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry pre efektívny výskum a vývoj

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Doba realizácie: 01/2013 - 06/2015

Miesto realizácie: Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

 

pixel
pixel
  OP VaV  | EFR VaV  | ASF EU SR  | UMMS SAV SR